Kongre Tam Metin Kitapçığı Yayınlandı

Değerli meslektaşlarımız,

Kongremizin TAM METİN KİTAPÇIĞI yayımlanmıştır.

TAM METİN KİTAPÇIĞI

Özet Kitapçığı Yayınlanmıştır.

Değerli meslektaşlarımız,

Kongremizin özet kitapçığı yayımlanmıştır.

ÖZET KİTAPÇIĞI

Kongre Tam Metin Kitapçığı Hakkında

Değerli meslektaşlarımız,
Kongremizde bildiri sunmuş ve bildirisini tam metin olarak hazırlayıp gönderecek meslektaşlarımızın https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/?s=19 adresindeki açıklamalara göre tam metinlerini hazırlayıp ilgili mail adresine göndermeleri gerekmektedir. 
Saygıdeğer meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin işbirliği ile 13-14-15 Haziran 2022 tarihlerinde arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten onur duyarız.


23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nin ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik” olarak belirlenmiştir. 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sürdürülebilir kalkınma kavramı gündeme gelmiş ve 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable Development) 193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiştir. (kureselamaclar.org​​​​​​)  Bu planlama ile dünya genelinde yoksulluğun azaltılması ve refahın artırılması çabalarına bütün toplumların dâhil edilmesi kültürel ve sosyal değerlerin korunması ve çevresel zararların engellenmesi hedeflenmiştir. Bu yeni küresel kalkınma yaklaşımı içinde cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının gözetilmesi, gıda israfının azaltılması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi sosyal ve çevresel konuların yanı sıra ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, istihdam ve sanayileşme gibi ekonomik konular da sürdürülebilir kalkınma gündemine taşınmıştır. 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda sosyal, duygusal, akademik ve kariyer alanlarında bireye, gruba ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici ve iyileştirici hizmetleri temel alarak 1989 yılından günümüze toplum yararını gözeten bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu alanlarda faaliyet gösterirken aile, kadın, çocuk, genç, engelli, yaşlı, sığınmacı ve diğer hassas grupları da öncelemektedir. 2030’a yol alırken tüm dünyada tek bir canlıyı ve cansızı bile geride bırakmadan sürdürülebilir bir şekilde bereketli bir dünya inşa etmemizin zorunluluğunu her geçen gün daha dramatik bir şekilde hissediyoruz.  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla mevcut akademik birikimi saha uygulamalarıyla buluşturacak bununla birlikte yerel dinamiklere hassasiyetle yaklaşan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu kurumsal bir yapı tesis etmeyi amaçlamaktayız. Bu itibarla 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik kongresinin teması “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik” olarak belirlenmiş olup kongre parolası “Harekete Geç ve Kimseyi Geride Bırakma”dır. 

Kongremizde “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik'' ana temasının yanı sıra ''okul psikolojik danışmanlığı'', “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı”, “zorlayıcı yaşam olaylarında psikolojik danışma ve rehberlik”, “gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” ve “klinik ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları psikolojik danışma ve rehberlik alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz. 

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin yayınlarından olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Klinik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Danışmanlığı Dergisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi yayını Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nde  yayımlanabilecektir.

Psikolojik danışma ve rehberlik alanının bu önemli ve prestijli bilgi şölenine siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten ve medeniyetimizin kadim şehri İstanbul’da ağırlamaktan onur duyarız.
Saygılarımızla...

 
Uzm.Psk.Dan. Oğuz ÖZAT
Türk PDR Derneği Genel Başkanı
Prof.Dr. Erdal HAMARTA
Kongre Eş Başkanı
Prof.Dr. Alim KAYA
Kongre Eş Başkanı
 
 
 

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  22 Mart 2022
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  3 Haziran 2022
 • Kongre Programının Açıklanması
  5 Haziran 2022
 • Kongre Bildirili Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi
  6 Haziran 2022
 • Kongre Tarihi
  13-14-15 Haziran 2022

Kongre Afişi