PDR KONGRE 2022 - Çalıştaylar*Gelen çalıştay talepleri Bilim ve Hakem Kurulumuz tarafından değerlendirilmekte olup, kabul edilen çalıştaylar hızlı bir şekilde bu kısma eklenmektedir.