PDR KONGRE 2022 - Tam MetinlerSaygıdeğer meslektaşlarımız,
           
23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunduğunuz bildirilerin tam metinlerini yayınlamak için sizlere iki farklı seçenek sunmaktayız. Aşağıda bu seçenekler hakkında bilgi verilmiştir.
           
Birinci Seçenek: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongremizde sunduğunuz bildiri tam metinlerinizi en geç  31 Ağustos 2022 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine Microsoft Word formatındaki şablona uygun olarak hazırlayarak gönderebilirsiniz.
           
İkinci Seçenek: Tam metinlerinizi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan dergilere gönderebilirsiniz. Dergilerimize gönderdiğiniz makaleler editörler tarafından acilen ön değerlendirmeye alınacaktır. Talebin çok olması durumunda ön değerlendirme sonucunda tam metinlerin bir kısmı yazara bilgi verilerek tam metin kitabında yayımlanacaktır.
           
Dergiler:
        
(Dergilere gönderdiğiniz makaleleri dergi formatına göre yüklemeniz gerekmektedir).
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal - http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr
Yaşadıkça Eğitim Dergisi - http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi- http://dergipark.gov.tr/opdd
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi- http://dergipark.gov.tr/kpdd
Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi- http://dergipark.gov.tr/apdad
Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi - http://dergi.pdr.org.tr/index.php/klinik-ruh-sagligi

 
           
Not

1- Tam metin dosyanızın adını Bildiri Kodu olarak veriniz. Örn: PDR2022.000038
2- Tam metin gönderilme zorunluluğu yoktur.
3-Tam metin gönderme ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
4- Tam metinler Microsoft Word formatındaki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.