PDR KONGRE 2022 - Önemli Tarihler           
Durum Tarih
Bildiri özetlerinin gönderilmeye başlanması 22 Mart 2022
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 3 Haziran 2022
Kongre programının açıklanması 5 Haziran 2022
Kongre tarihi 13-14-15 Haziran 2022
Kongre e-tam metin kitabı için tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 28 Ağustos 2022
Bildiri e-özet metin kitabının yayınlanması 18 Temmuz 2022
Bildiri e-tam metin kitabının yayınlanması 26 Eylül 2022